internationale analfabeten naar het HBO?

Laat me voorop stellen dat ik verwacht van school dat mijn kind er slimmer en wijzer van wordt en dat ik me ervan bewust ben dat onderwijs aanbieden niet eenvoudig, eenduidig en soms zelfs slopend kan zijn. Alle respect daarvoor! Ouder- en…

tijd voor 24/7 onderwijs

Via de podcast luister ik naar Kunststof Radio en dus ook naar

tijd voor 24/7 onderwijs

Via de podcast luister ik naar Kunststof Radio en dus ook naar

De Nachtwacht? 3 halen, 2 betalen... en als het niet over Den Haag gaat, laat dan maar zitten.

Ik lees vandaag in de Volkskrant dat de gemeente Den Haag, krachtens het Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016, de toekomstplannen